"Enter"a basıp içeriğe geçin

Mesleki Kariyerim

Mesleki açıdan ilk çalışma alanım kurşun-çinko madenciliği üzerine olmuştur. Daha sonra demir maden sahasında şantiye şefliği yaptım ve 1998 yılında YERBİLİM MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ‘yi kurarak serbest mühendislik ve müşavirlik yapmayı tercih ettim. Özellikle imar planına esas jeolojik-jeofizik çalışmalar, kentsel altyapı çalışmalarına ilişkin jeofizik etütler, zemin etütleri, yeraltısuyu araştırmaları ve su sondajları üzerine yüzlerce proje ve uygulama yaptım. Bu çalışmalarım halen devam etmektedir.

2002 yılından başlayarak 2014 yılına kadar üç dönemde toplam 6 sene TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Çanakkale Temsilcisi olarak görev yaptım. Bu süre zarfında meslektaşlarımın sorunlarını çözmeye dönük çalışmalarda bulundum. Özellikle ilk dönemimde, zemin etüt raporlarında jeofizik çalışmaların önemini vurgulamaya, raporlarda jeofizik çalışmaların standartlarının oluşması yönünde çalıştım. Diğer dönemlerimde de, meslektaşlarımın özlük haklarını aramaya ve korumaya dönük çalışmalarda bulundum.